BLACK STAR
Přihlásit

Požární ochrana

Zabýváme se požární ochranou a revizní činností. Vypracujeme pro Vás dokumentaci požární ochrany, proškolíme zaměstnance a provedeme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Požární ochrana

 • vypracování a vedení dokumentace PO
 • školení a odborná příprava
 • poradenská činnost
 • vnitřní audity
 • převzetí péče a zajišťování PO dodavatelsky

Kontroly provozuschopnosti

 • revize věcných prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů)
 • kontroly provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou
 • kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Prodej požárního vybavení

 • hasicí přístroje
 • požární hydrantové systémy
 • hadice, proudnice
 • požárně bezpečnostní tabulky
 • spojky, klíče
 • další požární vybavení