Black Star s.r.o. | Služby


Školení a odborná příprava

informace

• Školení vedoucích zaměstnanců
• Školení zaměstnanců
• Školení osob pověřených zajišťováním požární ochrany v mimopracovní době a v době sníženého provozu
• Nástupní školení
• Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek (trvalých a na jednotlivé akce)
• Odborná příprava preventistů požární ochrany
• Školení osob, vykonávajících činnosti na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a nejsou k nim v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu
• Atd.