Black Star s.r.o. | Služby


Bezpečnost práce

informace

Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti práce je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce.