Black Star s.r.o. | Služby


Ekologie

informace

Ekologie je věda, která se zabývá vztahem organismů k vnějšímu prostředí, což je jak neživé okolí, tak i ostatní organismy ať už stejného nebo jiného druhu. Jinými slovy je to vlastně ochrana životního či přírodního prostředí.

Tags: