Black Star s.r.o. | Služby


Funkční vybavení dveří

Informace

1. Panikové kování
2. Panikové kliky

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení – zařízení pro únik osob při požáru – podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů.