Black Star s.r.o. | Služby


Hasicí přístroje

Informace

Hasicí přístroje se rozdělují podle druhu hasicí látky. Existují typy pro speciální použití, další jsou použitelné pro skoro všechny druhy požárů.

Hasicí přístroje jsou vyhrazené věcné prostředky požární ochrany, sloužící pro hašení požárů v počáteční fázi. Hasební účinky hasicích přístrojů jsou velmi dobré, ale časově omezené. Je tedy nutné hasicí přístroje použít co nejdříve od vzniku požáru.