Black Star s.r.o. | Služby


Hydranty

Informace

Vnitřní odběrní místa se zřizují zejména k provedení prvotních hasebních prací před příjezdem zásahových jednotek. K vnitřním odběrním místům musí být trvale zajištěn volný přístup, musí být vybavena úplným návodem k použití, dostatečně označena a trvale provozuschopná.

Tags: