Black Star s.r.o. | Služby


Náhradní zdroje

Informace

1. Dieselegregáty
2. Záložní baterie
3. Atd.

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení – náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení – podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů.