Black Star s.r.o. | Služby


Ochrana ovzduší

Informace

a) základní dokumentace
-vyhledání zdrojů znečišťování ovzduší, včetně jejich kategorizace
-zpracování podkladů pro umístění zdrojů znečišťování ovzduší
-zpracování podkladů pro uvedení zdrojů znečišťováni ovzduší do trvalého provozu
-zpracování souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výpočtu poplatku
-zpracování hlášení do IRZ
-návrhy deníků provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
-zpracování provozních řádů pro zdroje znečišťování ovzduší