Black Star s.r.o. | Služby


Převzetí péče a zajišťování bezpečnosti práce dodavatelsky

informace

• Revize stávajících dokladů BOZP a jejich doplnění na platnou úroveň legislativy
• Periodická školení vedoucích zaměstnanců, včetně předepsaného ověřování znalostí a předání písemných nebo elektronických podkladů pro další školení řadových zaměstnanců
• Každoroční prohlídky pracovišť v rámci prověrek BOZP
• Průběžná kontrola posuzování rizik
• Kontroly technických zařízení, žebříků, regálů (včetně protokolů)
• Doplnění chybějících návodů k obsluze a zavedení systému odpovědnosti zaměstnanců za používané zařízení