Black Star s.r.o. | Služby


Převzetí péče a zajišťování požární ochrany dodavatelsky

informace

• Vypracování, udržování, kontrola a aktualizace interních dokumentů, souvisejících s uvedenými činnostmi s ohledem na konkrétní potřeby a podmínky v souladu s platnými právními předpisy
• Periodická školení vedoucích zaměstnanců, včetně předepsaného ověřování znalostí a předání písemných nebo elektronických podkladů pro další školení řadových zaměstnanců
• Kontroly pracovišť v termínech podle platné legislativy
• Návrhy na odstranění zjištěných závad