Black Star s.r.o. | Služby


Požární a únikové žebříky

Informace

Požární a únokové žebříky a schodiště

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárních a únikových žebříků podle ČSN 74 3282, § 2, odst. 2, písm. c), § 11, odst. 2, písm. e), prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 1, písm. a), b), zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů.