Black Star s.r.o. | Služby


Požární potrubí

Informace

1. Vnější
2. Vnitřní
3. Tlakové zkoušky

Kontroly a údržba požárně bezpečnostního zařízení – zařízení pro zásobování požární vodou – požární potrubí podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (červen 2003), příloha C a ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody.