Black Star s.r.o. | Služby


Poradenská činnost

informace

• Odborná poradenská a konzultační činnost
• Zjištění skutečného stavu, návrhy na opatření a zajištění odstranění závad
• Zastupování při kontrolách státního odborného dozoru (hasičského záchranného sboru)
• Zastupování při jednání s jinými právními subjekty
• Výkon osoby odborně způsobilé
• Výkon technika požární ochrany
• Výkon preventisty požární ochrany
• Atd.