Black Star s.r.o. | Služby


Poradenská činnost

informace

• Odborná poradenská a konzultační činnost
• Vyšetření pracovních úrazů podle zákona, zavedení jejich evidence a provedení hlášení určeným orgánům, návrhy proti opakování pracovních úrazů
• Výkon dohledu nad zabezpečením pravidelných revizí, kontrol elektro-zařízení, zdvihadel a ostatních vyhrazených zařízení
• Zajištění účasti odborně způsobilé osoby při jednáních a kontrolách státního orgánu OIP
• Zastupování při jednání s jinými právními subjekty
• Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
• Výkon bezpečnostního technika
• Atd.