Black Star s.r.o. | Služby


Protipožární nátěry a obklady

Informace

1. Protipožární obklady
2. Protipožární nátěry

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení –zařízení pro omezení šíření požáru – podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů.