Black Star s.r.o. | Služby


Revize, kontroly provozuschopnosti

Informace

Vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci

§ 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení

Subscribe to RSS - Revize, kontroly provozuschopnosti