Black Star s.r.o. | Služby


Vnější odběrní místa

Informace

1. Nadzemní hydranty
2. Podzemní hydranty
3. Přirozené a umělé požární nádrže
4. Plnící místa
5. Požární výtokové stojany
6. Vodní toky

Kontroly a údržba požárně bezpečnostního zařízení – zařízení pro zásobování požární vodou – vnitřní požární hydranty podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (červen 2003), příloha C a ČSN EN 671 – 3 čl. 6.1.