Black Star s.r.o. | Služby


Vnitřní audity

informace

Ve spolupráci s osobami odborně způsobilými v oblastech bezpečnosti práce a ekologie provedeme posouzení stávajícího stavu požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekologie a to najednou z jednoho místa (minimální zdržení Vašich zaměstnanců, bez odnášení dokladů mimo firmu).

Kontrola celkové dokumentace a stavu pracovišť z hlediska požární ochrany včetně fotodokumentace konkrétních chyb a závad na pracovištích. Součástí jsou i návrhy řešení pro odstranění závad.