Black Star s.r.o. | Služby


Vnitřní audity

informace

Ve spolupráci s osobami odborně způsobilými v oblastech požární ochrany a ekologie provedeme posouzení stávajícího stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie a to najednou z jednoho místa (minimální zdržení Vašich zaměstnanců, bez odnášení dokladů mimo firmu).

Kontrola celkové dokumentace a stavu pracovišť z hlediska bezpečností práce včetně fotodokumentace konkrétních chyb a závad na pracovištích. Součástí jsou i návrhy řešení pro odstranění závad.