Black Star s.r.o. | Služby


Vnitřní odběrní místa

Informace

1. Hadicové navijáky
2. Hydrantové systémy
3. Vnitřní požární hydranty 25 D
4. Vnitřní požární hydfranty 52 C

Kontroly a údržba požárně bezpečnostního zařízení – zařízení pro zásobování požární vodou (hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí a hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí) podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (červen 2003), příloha C, ČSN EN 671 – 1, ČSN EN 671 – 2, ČSN EN 671 – 3.