Black Star s.r.o. | Služby


Vypracování a vedení dokumentace

informace

• Začlenění provozovaných činností do kategorií podle požárního nebezpečí
• Posouzení požárního nebezpečí
• Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
• Požární řády pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím
• Požární poplachové směrnice
• Požární evakuační plány (graficky, slovně)
• Dokumentace zdolávání požárů (operativní plány, operativní karty)
• Řád ohlašovny požárů