Black Star s.r.o. | Služby


Vypracování a vedení dokumentace

informace

• Zpracování a úpravy kompletní dokumentace a směrnic v oblasti bezpečnosti práce
• Vyhodnocení rizik na pracovištích
• Kategorizace prací
• Směrnice o používání osobních ochranných pracovních prostředků
• Tematické plány a časové rozvrhy školení
• Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik bezpečnosti práce
• Traumatologický plán
• Zásady poskytování první pomoci
• Vybavenost lékárniček
• Provozní předpisy pro skladové hospodářství