Black Star s.r.o. | Služby


Zařízení pro odvod tepla a kouře

Informace

Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení – zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru – podle prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci k zákonu o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů.